Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

marlaogg
marlaogg
3408 2449
Reposted fromdeathhorse deathhorse viaMBHollen MBHollen
marlaogg
7821 6926
Reposted fromlouse louse viaTokyoMEWS TokyoMEWS
marlaogg
4723 f017
Reposted fromfearnopain fearnopain viatoniewszystko toniewszystko
marlaogg
marlaogg
1400 52ac
taka prawda...
marlaogg
8114 f256
marlaogg
0185 2fb0
Reposted frommetadon metadon viatoniewszystko toniewszystko
marlaogg

Albo ja byłam tak naiwna, albo Ty byłeś tak przekonujący.

— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana viatoniewszystko toniewszystko
7939 2819
Reposted fromtaborri taborri vialordhelmofon lordhelmofon
3764 d992 500
Reposted fromtron tron vialordhelmofon lordhelmofon
marlaogg
6600 c01c
Reposted fromAnarriel Anarriel viaAnibaba Anibaba
8542 899b
Reposted fromirmelin irmelin viafancy-tangerine fancy-tangerine
marlaogg
6101 bd4b 500
Reposted fromfuckthis fuckthis viafancy-tangerine fancy-tangerine
marlaogg
Żyjemy w obłąkanym wieku, bardziej obłąkanym niż zwykle, ponieważ mimo wielkiego rozwoju nauki i technologii człowiek nie ma najmniejszego pojęcia, kim jest ani dokąd zmierza. Tłamsimy w duszach pytania dotyczące sensu naszego życia i życia w ogóle.
— Paullina Simons "Pieśń o poranku"
7366 3ac1 500
Reposted fromSuzi Suzi viawsukience wsukience
marlaogg
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakissedbyfire kissedbyfire
1581 c1fd

perfect

Reposted fromalexnouveau alexnouveau viaCaprallus Caprallus

September 29 2014

marlaogg
 
Reposted fromtheoffice theoffice viablue-chips blue-chips
2783 297f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viablue-chips blue-chips
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl